Tjenestelige samtaler

Istock 165817944
En tjenstlig samtale er et møde mellem en leder og en ansat, hvor lederen vil give udtryk for noget, hun eller han er utilfreds med. Udgangspunktet er, at lederen mener, at den ansatte har begået tjenesteforseelse. Der kan godt detage mere end én leder. Indkaldelsen skal ske via E-boks.

Gå ikke alene til samtalen

Hvis du skal til en tjenstlig samtale, bør du have en bisidder med. Det har du ret til via forvaltningsloven. Bisidderen er i de fleste tilfælde tillidsrepræsentanten eller et kredsmedlem, men du kan godt vælge en anden.

Samtalens indhold

Du skal forberede dig på, at din leder formentlig vil kritisere dig for noget. Måske vil lederen give dig en tjenstlig påtale. Den skal du opfatte som en løftet pegefinger. Hvis du retter op på det, din leder er utilfreds med, bør påtalen ikke blive lagt dig til last senere.

I alvorligere tilfælde kan din leder ønske, at kommunen skal gribe ind over for dig med f.eks. advarsel, afskedigelse eller, hvis du er tjenestemand, en anden disciplinær straf. På den anden side kan det også ske, at den tjenstlige samtale afdækker, at der ikke er grund til at kritisere dig for noget.

Notat om samtalen

Som regel laves der et notat om den tjenstlige samtale. Notatet lægges i din personalesag. Du har pligt til at kvittere for modtagelsen, hvis du bliver bedt om det. Hvis du ikke er enig i, hvad der står, bør du skrive det på notatet sammen med din underskrift.

Du kan også skrive sin egen forklaring og få den lagt til sagen. Du skal protestere hurtigt efter den tjenstlige samtale, ellers kan det opfattes som accept af notatets oplysninger.

Medlemsbladet

Læs det nyeste medlemsblad