GF 2021

Gf Poster 2 Slider 2 2021
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Odsherred Lærerkreds mandag d. 14. juni kl. 16.00 på Højby Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Sidste frist for indlevering af forslag til dagsordenen er d. 03.06.21. Forslag fremsendes skriftligt til 051@dlf.org. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og på kredsens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen. Tilmelding til generalforsamlingen sker på opslag på skolerne. Tilmelding for medlemmer uden fast arbejdssted eller uden TR sker direkte til kredskontoret på mail 051@dlf.org.

Emner

Målgruppe