Valg til Lærerstadens Brandforsikring

Lb
Lærerstandens Brandforsikring er medlemsejet, og hvis du er medlem af LB, kan du stemme. Afstemningen er åben, så du kan stemme på en delegeret til LB Foreningens generalforsamling.

Valget til delegeretforsamlingen foregår elektronisk i perioden 11. Januar til 15. Februar. Alle medlemmer af Lærerstandens Brandforsikring ( alle der har en forsikring i LB), der bor i postdistrikterne mellem 4000 til 4799 vil modtage en meddelelse i e-boks eller et fysisk brev om valget. Man kan også stemme direkte på LB’s hjemmeside. Der skal vælges 3 delegerede. 6 stiller op.

Vi har modtaget følgende valggrundlag fra Per Toft Haugaard, som vi kender: 

 Jeg hedder Per Toft Haugaard. Jeg er uddannet som lærer i 1982 og har siden arbejdet som folkeskolelærer i Slagelse. Siden 1990 har jeg været engageret i fagpolitisk arbejde som kredsstyrelsesmedlem, amtskredsformand og de seneste 18 år som kredsformand i Slagelse Lærerkreds. Pensionist fra 1. Juni 2020.

Jeg har qua mit fagpolitiske arbejde en stor kontaktflade til faglige organisationer og medlemmer.

Jeg har de sidste 2 perioder været med i LB’s delegeretforsamling og på det seneste arbejdet i foreningens demokratigruppe.

 Hvorfor skal I stemme på mig?

Jeg er optaget af og vil søge indflydelse i forhold til:

- gode og billige forsikringer med god dækning.

- at medlemmerne skal opleve et medlemskab, der er mere end blot at få dækket eventuelle skader.

- en etisk og miljømæssig forsvarlig forvaltning af foreningens formue.

- medlemsdemokratiet i LB, så alle medlemmer kan få indflydelse på foreningen.

- Involvering af alle medlemmer i udviklingen af LB.

- at LB-foreningens uddeling af midler understøtter folkeskolen og de svageste i samfundet.

Med venlig hilsen 

Per Toft Haugaard

Du kan læse om alle kandidaterne her.

Emner

Målgruppe