Medlemskonferencer for dig

Hvorfor er den fagprofessionelle stemme under pres og kan den revitaliseres? Gode arbejdsfællesskaber og deres fokus på kerneopgaven. Hvillen rolle spiller digitale teknologier i undervisningen?

Beskrivelse

Vi starter fredag aften med en kort introduktion til konferencen og mulighed for at hilse på de øvrige deltagere.

Lørdag lægger vi ud med temaet ”Teknologi i undervisningen”.
Hvillen rolle spiller digitale teknologier? Hvordan kan folkeskolen forberede de kommende generationer til at færdes i en algoritme-centreret verden? Ole Sejer Iversen stiller skarpt på fem forskellige tematikker, som berammer digital teknologi i uddannelser. Han fortæller, hvordan skabelse af - og forståelse for digital teknologi hænger sammen og hvordan folkeskolen kan knytte forståelse og skabelse tættere sammen i en digital teknologi-forståelse. Oplægget knytter nyeste forskning og konkrete eksempler sammen i et forsøg på at afdække ”Computational Empowerment”-begrebet som en vision for en kritisk og nysgerrig tilgang til digital teknologi.

Efter en god frokost og tid til at nyde ejendommen og den omkringliggende natur skifter vi tema til ”Gode arbejdsfællesskaber”.

I processen med sociolog Karsten Brask Fischer arbejdes der med definitionen af et arbejdsfællesskab. Et arbejdsfællesskab er organiseret omkring en fælles kerneopgave og udfordringen for arbejdsfællesskabet er at holde fokus på den kerneopgave på tværs af forskellige fagligheder. De kan have hver deres syn på hvad kerneopgaven er og forskellige faglige tilgange til kerneopgaven.

Søndag er vægten lagt på oplægget ”Den fagprofessionelle stemme under pres”. Der dæmmes simpelthen op for vores faglige vurderinger, fordi andre sprog tilsyneladende taler bedre ind i de dominerende forestillinger om, hvordan vores fagfelt skal løse sine udfordringer og problemer. Det er nødvendigt, at den fagprofessionelle stemme (re)vitaliseres og indtager sin retmæssige plads.

Hovedstyrelsesmedlemmer er konferenceværter og præsenterer også foreningens aktuelle politik og inviterer til debat om andre fagpolitiske emner.


Varighed og tilmelding
Konferencerne starter om fredagen kl. 18.00 og slutter om søndagen kl.12.00 med efterfølgende frokost. Du skal kunne deltage i hele forløbet. Der kan maksimalt deltage 7 fra samme arbejdsplads, og du må ikke have deltaget på en medlemskonference inden for de sidste to år (efteråret 2016 , 2017 og 2018). Konferencerne afholdes på følgende datoer:

 

28. – 30. sep.  2018, Sinatur Hotel Skarrildhus

05. – 07. okt.   2018, Sinatur Hotel Skarrildhus

16. – 18. nov. 2018, Sinatur Hotel Gl. Avernæs

Du ansøger direkte til foreningen på www.dlf.org under Medlem eller brug følgende link.

Vi skal have modtaget ansøgningen senest den 10. juni 2018.

Du vil inden sommerferien få besked om, du er optaget.

Emner

Målgruppe