Generalforsamling 2020

Gf Fb
Vi udsætter generalforsamlingen! Kredsstyrelsen har, efter statsministerens udmelding i går aftes samt de lokale kommunale tiltag, besluttet, at den ordinære generalforsamling d. 17. marts udsættes på ubestemt tid. Generalforsamlingen vil blive genindkaldt og punkterne fra dagsordenen blive behandlet, når bestyrelsen vurderer, at det er forsvarligt. Dette vil ske i henhold til foreningens vedtægter. Beslutninger, der skal træffes på generalforsamlingen, herunder vedtagelse af kredskontingent, regnskab samt valg af kongresdelegerede og kredsstyrelsesmedlemmer, vil blive behandlet på generalforsamlingen, når den genindkaldes. Udskydelsen betyder, at de, der varetager valgte poster i kredsen i dag, er valgt frem til, at der harfundet et nyvalg sted. Vi kan af gode grunde ikke sige noget om, hvornår det i givet fald kan finde sted. Se samlede skrifter til GF 2020. Som noget nyt trykker vi ikke materialerne til alle, så husk at downloade dem inden generalforsamlingen. Ønsker du materialerne i en papirudgave, bedes du selv udskrive og medbringe den udskrevne udgave.