For medlemmer Sygdom

Procedure for hjælp til medlemmer med sygefravær

                                           

Procedure for hjælp til medlemmer med et sygefravær.

TR tager hurtigst muligt kontakt til kollega med sygefravær af mere end 14 dages varighed og skolens sygefraværpolitik følges. 

TR udleverer kredsens folder om sygefravær til kollegaen.

Når arbejdsgiveren,  ifølge kommunens sundhedspolitik, afholder en omsorgssamtale med kollegaen, tilbydes medlemmet at TR og/eller kreds kan deltage

Se i øvrigt kommunens retningslinier for omsorgssamtaler. 

TR kontakter kredsstyrelsen.

Kredsstyrelsesmedlemmerne/kredsstyrelsesmedlemmet kontakter den sygemeldte for en samtale, hvis medlemmet har givet tilsagn herom.

TR kan deltage i samtalen, hvis medlemmet ønsker det. 

Kredsstyrelsesmedlemmerne/kredsstyrelsesmedlemmet bistår ved

  • samtaler med skolelederen
  • samtaler på kommunen
  • udfyldning af skemaer
  • handleplan
  • at kontakte evt. konsulenter i Hovedforeningen

Ifølge aftale med medlemmet tilgår sagsakter i forbindelse med sygdommen kredsen og indgår i sagskartoteket på kredskontoret.

Vedtaget i kredsstyrelsen d. 25.10.07