For medlemmer Sygdom

Omsorgssamtaler

Retningslinier for omsorgssamtaler gældende i Odsherred Kommune.

Hovedudvalget har vedtaget vedhæftede retningslinier. Det er vigtigt, at man gør sig klart, at hovedformålet er, at hjælpe den syge tilbage på arbejdet. Alle samtaler om afsked mv. hører absolut ikke hjemme her!

Se retningslinjer