For medlemmer Nyansat i Odsherreds Kommune

Ferieregler for nyuddannede eller ved jobskifte

Manglende optjent ferie ved kollektiv ferielukning. For lærere ansat i Odsherred kommune, er der i 2019 kollektivt ferielukket i uge 28, 29 og 30.

Som nyuddannet kan du være tvunget til at holde ferie, selvom du ikke har optjent feriepenge. Hvis du har været ledig eller har skiftet arbejdsplads, kan du også komme ud for, at du bliver tvunget til at holde mere ferie, end du har optjent ferie til.

Kontakt A-kassen i denne situation, da du kan være berettiget til dagpenge/feriedagpenge. Læse mere her: www.dlfa.dk